gizaleas2.se

Vilken typ av hund passar dig?

De flesta hundraserna bygger på hundtyper som funnits mycket länge. Sedan mitten av 1800-talet har det bedrivits avel för att få fram än mer särpräglade hundraser. I Sverige finns omkring […]