En varg i kopplet – eller?

Hundar

Att dagens hundar härstämmar från vargen är det inte många som ifrågasätter. Men hur lik en varg är våra hundar? Att en liten chihuahua eller en labrador med hängöron är väldigt olik en varg kan vem som helst se. Men många som ser en hund som tillhör någon av polarraserna kan notera att likheterna med en varg. Det är inte helt ovanligt att folk misstar en lösspringande hund för en varg. Oavsett hundens utseende är det likväl så att det skiljer en del i fråga om beteende mellan hund och varg.

 

Genetiska skillnader
Forskarna har lite olika tankar om när hunden uppstod från vargen och varför detta skedde. Rörande den senare frågan har det funnits två huvudsakliga teorier. Den ena är att människan fångade vargungar för att tämja dem. Den andra är att vargar sökte upp människor då det fanns mat kring våra boplatser. En svensk-amerikansk studie ger stöd åt teorin att det var vargar som sökte upp oss. Genom DNA-analyser syns det att hundar har utvecklats till att lättare kunna smälta mat rik på stärkelse. Forskarna såg också skillnader i gener som styr hjärnans utveckling. Hur har då hundar kunnat bli så olika från vargar i utseendet? Ett ryskt experiment med domesticering av rävar resulterade i att rävar, som avlats på sin tamhet, efter bara tre generationer började uppvisa variationer i utseendet, som hängöron, krullsvans och andra färgteckningar. Det kan vara så att gener för tamhet hänger ihop med gener för utseendet. Senare har vi människor fortsatt avla på hundar för att ha dem till jakt, vallning, vakt eller sällskap. Med sådan mångsidighet är det inte underligt att hundar är mycket uppskattade.

wolf. Isolated over white

 

Skillnader i beteende
Det finns några studier som belyser beteendeskillnaderna. I en ungersk studie vid Eötvös Loránd University, föddes vargungar upp med en människa som skötare. De var betydligt skyggare än hundvalpar som vuxit upp under samma förhållanden. Medan hundvalparna vände sig till människor för att få hjälp, t.ex. genom att titta på vart de pekade, gjorde inte vargarna det. Vargungarna fäste sig inte på samma sätt vid sin skötare. De hade också ett mer undvikande beteende när de upplevde nya saker.

 

En hund är en hund
Trots sitt arv skiljer sig därför hundar från vargar i fråga om både utseende och beteende. När du går på gatan med din hund i koppel, utgör ni då en liten vargflock? Nej. Hunden är ingen varg utan har sin egen särpräglade natur, även om det finns vissa vargdrag. Ni är helt enkelt en människa och hund i ett nära samarbete, precis som det varit genom årtusenden.